Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισού 40, TK 10442, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2105150030