Διεύθυνση: ΒΑΘΥ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΥ ΣΧΙΝΕΖΑ, Αυλίδος, ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ 341 00
Τηλέφωνο: 22620 21991