Διεύθυνση: Λένορμαν 161, 10442, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2105141559 – 2105132501
E-Mail : zabe@otenet.gr
Website: http://www.zabetakis.gr