Διεύθυνση: Λ. Κων/πόλεως 65, Περιστέρι
Τηλέφωνο: 210 5812600