Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Οδός Ι&Β, 71500, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 2810 380960
Website: http://www.dandalis.gr