Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 23, 15124,  Μαρούσι
Τηλέφωνο: 2108056666
Website: http://www.krissagi.com