Διευθύνσεις:

  1. Πλαστήρα 4-6, ΤΚ 16673, Βούλα
    Τηλέφωνο: 2108958080
  2. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, ΤΚ 17123, Νέα Σμύρνη