Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι
Τηλέφωνο: 210 5714144
Website: www. paletadeals.gr
Facebook Page: paletadeals.gr