Διευθύνσεις:
1. Λεωφόρο Δεκελείας 148, Νέα Φιλαδέλφεια
2. Πανδοσίας 3, Λαμπρινή
Τηλέφωνο: 2102523919