Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 366, Αγ. Παρασκευή
Τηλέφωνο: 2106532278
Website: http://www.romanakia.gr/el/