Διεύθυνση: Ιερά Οδός 131, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103485555
Website: www.xaniadakis.gr

Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 100, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2109234751-2
Website: www.xaniadakis.gr