Διαδικτυακή Διεύθυνση: http://live24.gr
Τηλέφωνο: 2106985700